Firmy - inovativní projekt

V rámci výuky aplikovaného podnikatelství se realizuje inovativní projekt, který žákům umožňuje prozkoumat svou kreativitu a podnikatelské dovednosti. Studenti, rozdělení do skupin, zakládají v simulovaném prostředí reálného trhu rozmanité fiktivní firmy.  Kromě toho, že si projdou každým krokem podnikatelského procesu, rozvíjí i klíčové dovednosti, jako jsou komunikace, týmová spolupráce a prezentace.

Ty nejlepší firmy budou mít příležitost reprezentovat školu na Veletrhu fiktivních firem, kterého se naše škola každoročně účastní.