Gaudeamus

Studenti 4. ročníku se zúčastnili evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus v Brně. Na této tradiční akci získali přehled o nabídce studia u nás i v zahraničí a měli možnost promluvit si se zástupci škol. Nedílnou součástí programu bylo také testování studijních předpokladů zájemců o studium na vysoké škole a kariérové poradenství.

Věříme, že našim PrimMaťákům veletrh pomohl zodpovědět otázku "Kam po maturitě".