Informace k seznamu přijatých uchazečů ke studiu.

Seznam přijatých uchazečů škola zveřejní nejdříve 19. května 2021 pod registračním číslem.