Informační schůzka o studiu pro zákonné zástupce žáka 1. ročníku

Informační schůzka o studiu pro zákonné zástupce žáka 1. ročníku se uskuteční v pátek  25. 6. 2021 v 15:30 h v budově školy, učebna č. 9, I. patro.

Těšíme se ;-).