Informační schůzka pro rodiče žáků 1. ročníku 2022/2023

Informační schůzka o studiu pro zákonné zástupce žáka 1. ročníku se uskuteční
v pondělí 20. 6. 202215:00 h v budově školy, učebna č. 9, I. patro - třída P1.
A – zaměření cestovní ruch.


Informační schůzka o studiu pro zákonné zástupce žáka 1. ročníku se uskuteční
v pondělí 20. 6. 202215:30 h v budově školy, učebna č. 9, I. patro - třída P1.
B – zaměření pozemní stavby, internetové služby a aplikace..