Inovace

Držíme krok s neustále se měnícími trendy ve vzdělávání a snažíme se stále zlepšovat výuku. Těchto cílů bude snazší dosáhnout i díky posílení wifi. Výuka se stane ještě interaktivnější a studenti získají snadný a rychlý přístup k on-line zdrojům.

O konkrétních inovacích a zlepšeních vás budeme pravidelně informovat, přípravy probíhají již během prázdnin.

Jsme přesvědčeni, že je to ta správná cesta, jak nejlépe připravit naše studenty na budoucnost v rychle se vyvíjejícím světě.