JAK VYPLNIT PŘIHLÁŠKU

Jak vyplnit přihlášku

  • Formulář přihlášky uchazeči poskytne základní škola
  • lze také využít obecný tiskopis přihlášky MŠMT
  • čitelně vyplňte všechny základní identifikátory (jméno, příjmení, bydliště, kontakty atd.) Nutně vyplňte všechny dostupné kontakty (mobil, e-mail - vše čitelně !)
  • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání nevyžadujeme
  • nezapomeňte přihlášku podepsat (jak zákonný zástupce, tak i uchazeč)
  • přihláška musí obsahovat vyplněné údaje ze ZŠ (hodnocení z 8. a 9. třídy ZŠ., podpis a razítko ZŠ), případně ověřené kopie vysvědčení z 8. a 9. třídy ZŠ
  • stále platí možnost podat přihlášky v rámci prvního kola na dvě střední školy,
  • přihlášku musíte v termínu do 1. 3. 2022 doručit na obě vámi zvolené školy
  • přihlášku doručte osobně /sekretariát/ nebo zašlete poštou - adresa pro doručení poštou: PrimMat – Soukromá střední škola podnikatelská, s. r. o., Československé armády 482, 73801 Frýdek – Místek
  • pracovní doba pro odevzdání přihlášek v měsíci únoru 2022 : běžně 8,00 - 15,00 hodin.

Ve Frýdku – Místku dne 28. 1. 2022