Jazykový WocaBee šampionát 2021 - umístění v TOP 3

Naše škola skončila v TOP 3 v okresním kole Jazykového WocaBee šampionátu!

Žáci třídy 4B němčina získali 3. místo v procvičování slovní zásoby v okresním kole soutěže.

V říjnu se žáci naší školy zapojili do Jazykového WocaBee šampionátu.
Jedná se o třetí ročník soutěže v učení slovíček cizího jazyka, ve kterém mezi sebou soupeří studenti
všech cizích jazyků od základních škol až po gymnázia, a to nejen v Česku, ale také na Slovensku.
Šampionát probíhá online v inovativní aplikaci pro učení cizích slovíček s názvem WocaBee.

Celkem se do soutěže zapojilo celkem téměř 60 000 žáků!
V našem okrese se v TOP 3 umístnili žáci naší školy, třída: 4B němčina, 
kterou učí p. uč. Romana Pinkavová.
Celé třídě děkujeme za reprezentaci naší školy a gratulujeme k umístění!