Jednotná přijímací zkouška - 12. a 13. 4. 2022, čtěte zde

Jednotná přijímací zkouška (JZ) ve dnech 12. a 13. 4. 2022

JZ je povinnou součástí 1. kola přijímacího řízení do všech maturitních oborů s výjimkou oborů s talentovou zkouškou (kromě oboru Gymnázium se sportovní přípravou) a oborů zkráceného studia podle § 85 školského zákona. 

 

  1. řádný termín JZ 12. dubna 2022 (na škole, kterou uchazeči uvedli na přihlášce na 1. místě)
  2. řádný termín JZ 13. dubna 2022 (na škole, kterou uchazeči uvedli na přihlášce na 2. místě)

 

Pokud uchazeči podají dvě přihlášky do oborů s jednotnou přijímací zkouškou, mohou testy konat ve dvou termínech, a to v 1. termínu ve škole, kterou uvedli na přihlášce na prvním místě, a v 2. termínu ve škole, kterou uvedli na přihlášce jako druhou v pořadí (pořadí škol tedy neznamená preferenci zájmu o danou školu, ale pouze termín konání zkoušky).

Pokud uchazeč podá pouze jednu přihlášku do oboru, ve kterém se jednotná přijímací zkouška koná, může jednotnou přijímací zkoušku konat pouze jednou. Pokud uchazeč podá obě přihlášky na jednu školu do dvou oborů, může JZ konat v obou termínech na jedné škole. Lepší výsledek se mu započítává do hodnocení.

 

Omluvy nepřítomnosti: Pakliže se uchazeči nemohou v řádném termínu dostavit ke konání testů (např. z důvodu nemoci apod.), mohou se omluvit řediteli střední školy. Pokud ředitel školy omluvu uzná, uchazeči mohou konat zkoušku v náhradním termínu.

 

Obsah JZ, časový limit, hodnocení JZ, povolené pomůcky: podrobnosti na webu Cermat.

Pozvánku jste obdrželi mailem od Cermatu prostřednictvím příslušných škol po 21. 3. 2022.

 

Všem uchazečům přejeme potřebné štěstí, klidnou mysl a úspěšné složení zkoušky.

 

PrimMat