Máj

V rámci hodiny českého jazyka uskutečnila štafeta ve čtení básně Máj Karla Hynka Máchy. Studenti 2. ročníku, kteří se přednesu zúčastnili, nasáli v parku jaro plnými doušky a těšili se z pobytu venku v přírodě. Kvetoucí stromy a květiny vytvořily nádhernou kulisu pro mnohdy osobitou interpretaci básně. Doufáme, že se tato tradiční akce setká s nadšením studentů i náhodných kolemjdoucích i v příštím školním roce.