Národní divadlo moravskoslezské v Ostravě - divadelní workshop

Studenti 2. a 3. ročníku získali díky účasti na divadelním workshopu, který pořádalo Národní divadlo moravskoslezské v Ostravě, hlubší vhled do světa divadelního umění. Workshop se zaměřil na klíčové aspekty divadelní práce, jako je kreativita, inspirace, paměť, všímavost, spolupráce a schopnost improvizace. Pod vedením zkušené lektorky se studenti zúčastnili různých cvičení a her, které jsou typické pro přípravu divadelních představení i pro výuku na školách s hereckým zaměřením. Zároveň měli možnost nahlédnout i do zákulisí divadel a dozvědět se něco o fungování souborů v ostravské divadelní scéně. Žáci hodnotili účast na workshopu jako velice zajímavou a inspirující.