Návštěva Stavební fakulty VŠB v Ostravě

Studenti 3. ročníku oboru pozemní stavitelství navštívili Stavební fakultu VŠB v Ostravě. Nejprve se zúčastnili odborné přednášky z deskriptivní geometrie.  Hodina byla vedena Mgr. Dagmar Dlouhou, Ph.D., která ji doplnila zajímavými příklady z praxe.  Následně den na VŠB pokračoval prohlídkou prostor stavební fakulty, ateliérů, modeloven, volnočasové místnosti apod. Završením celého dne pak byla prohlídka laboratoří, ve kterých studenti zhlédli v přímém přenosu  zkoušku pevnosti betonu v tlaku.

Doufáme, že návštěva fakulty studenty zaujala a pomohla jim rozhodnout se, zda se v budoucnu stanou řádnými studenty FAST VŠB.