Návštěva Stavební fakulty VŠB v Ostravě

V rámci výuky pozemního stavitelství studenti PrimMatu navštívili Stavební fakultu VŠB v Ostravě. Nejprve absolvovali spolu s vysokoškolskými studenty přednášku o ekologických materiálech a poté je v laboratoři čekala praktická cvičení. Zkusili si měření vlhkosti a tvrdosti dřeva a mikroskopem pozorovali jeho strukturu. Zlatým hřebem byla zkouška tlaku betonu a zkouška v tahu oceli.

Věříme, že pro naše studenty bylo univerzitní prostředí inspirativní a po absolvování střední školy zde budou chtít ve studiu pokračovat.