Nový přístup k třídním schůzkám na naší škole

Na naší škole se snažíme dělat věci jinak a neustále se zlepšovat. To platí i pro třídní schůzky, které letos doznaly významných změn. Tradiční formát jsme obměnili a výsledkem jsou třídní schůzky, jejichž důležitým aspektem je týmová práce a komunikace s rodiči a studenty.  Všichni zúčastnění ocenili přátelskou a uvolněnou atmosféru, která byla podpořena drobným občerstvením. Rodiče si mohli prohlédnout školu, byly jim představeny projekty, na kterých žáci pracují, byli seznámeni s vizí školy do budoucna, mohli se podrobněji seznámit s náplní odborných předmětů.

Pozitivní ohlasy rodičů nás velmi těší a potvrzují, že jdeme správným směrem.  Děkujeme všem za účast a těšíme se na další společná setkání.