Poradna pro primární prevenci

Studenti 1. ročníků naší školy se zúčastnili lekce Poradny pro primární prevenci s názvem "Bezpečné sexuální chování v dospívání". Cílem bylo zvýšit kompetence žáků k bezpečnému a věkově přiměřenému sexuálnímu chování. Tato interaktivní lekce se zaměřovala na získání základních znalostí o lidské sexualitě a sexuálním chování, zkoumala etický rozměr lidské sexuality a seznamovala studenty s platným právním řádem v České republice v oblasti sexuální problematiky. Důraz byl kladen na prevenci rizik spojených se sexuálním chováním v dospívání a posílení schopností žáků vybudovat si zdravé vztahy a rozhodovat se zodpovědně.