Posilovna

Studenti PrimMatu projevili zájem vyrýsovat si s blížícím se létem svaly a naši učitelé tělesné výchovy jim toto přání rádi splnili. Několik vyučovacích hodin tak PrimMaťáci navštěvovali místo klasické tělocvičny blízkou posilovnu. Cvičilo se s plným nasazením, studenti si rádi pod odborným vedením vyzkoušeli všechny posilovací stroje. Akce měla velký ohlas a určitě bude nadále pravidelně začleňována do hodin tělesné výchovy.