Pozvánky k přijímacímu řízení

Dne 17. 3. 2023 byly uchazečům o studium na naší škole zaslány na e-mailové adresy pozvánky k přijímacím zkouškám. Pokud jste pozvánku neobdrželi, prosím, kontaktujte školu. Sekretariát na tel.: 558 436 312 nebo na e-mail adresu: sekretariat@primmat.cz