Pracovní setkání pedagogů, třídního učitele se zákonnými zástupci studentů 1. ročníku

Dne 13. září v 15:30 hodin proběhne první pracovní setkání s rodiči našich žáků/1.
ročník/. Účel pracovní schůzky je vyřešit všechny podstatné věci, které jsou spojeny se
zahájením studia vašich dětí. Předání přístupových hesel k on-line klasifikaci, odpovědět
na všechny otázky, které jsou s tímto procesem spojeny.  Prosím o  co největší účast.
Předpokládáme, že setkání bude trvat cca 45 - 60 minut.

Z hlediska hygienických opatření se na toto setkání vztahují obecná opatření /rouška ve
společných prostorách/.


Mgr. Eva Zykmundová
ředitelka školy