Praktické učení s modely zdiva

Výuka pozemního stavitelství v 1. ročníku probíhá inovativně. Místo tradičních metod, jako je výklad a psaní poznámek, se snažíme také o praktické učení prostřednictvím modelů a simulací. Studenti mají možnost vytvářet různé konstrukce, včetně zdí z modelových cihel. Tato aktivita nejenže posiluje jejich dovednosti v oblasti stavitelství, ale také rozvíjí jejich kreativitu a prostorovou představivost.