Přednáška Sdružení obrany spotřebitelů

Studenti 2. a 3. ročníku v rámci předmětu obchodní provoz a podnikatelství absolvovali zajímavou přednášku Sdružení obrany spotřebitelů. Během setkání se dozvěděli základní informace o spotřebitelských právech a byli seznámeni s důležitými aspekty, na které by měli dbát jako budoucí podnikatelé.

Pozornost byla věnována zejména uzavírání smluv, poskytování slev, jakosti věcí apod. Důraz byl také kladen na současné trendy v oblasti prodeje prostřednictvím e-shopů, telefonních hovorů a na smlouvy uzavřené distančním způsobem. Studenti se shodli, že tyto informace jsou velice potřebné jak pro běžného spotřebitele tak i podnikatele, zvlášť v období vánočních nákupů.