Prevence drogy

Žáci 2. ročníků naší školy absolvovali lekci Poradny pro primární prevenci s názvem Drogy v dospívání. Během této interaktivní lekce získali studenti podrobné informace o legálních i nelegálních drogách, seznámili se s platným právním řádem v České republice v oblasti drogové problematiky a diskutovali o různých postojích k užívání drog. Důraz byl kladen na prevenci a posílení schopnosti žáků odolávat tlaku vrstevníků a vnějších vlivů.

Je pro nás prioritou nejen poskytnout našim žákům vzdělání, ale také přispět k jejich osobnostnímu rozvoji a bezpečí. Doufáme, že lekce Poradny pro primární prevenci drogové problematiky pomohla našim studentům lépe porozumět rizikům spojeným s užíváním drog a přispěla k tomu, aby se rozhodli pro zdravý a bezpečný životní styl.