Prevence sociálně patologických jevů v kině Vlast

Na PrimMatu dbáme na to, aby byli žáci seznámeni se všemi nástrahami života a snažíme se k prevenci sociálně patologických jevů přistupovat s rozumem a cestou pochopení. Nejatraktivnější cestou, jak tomu porozumět je jazyk moderní doby, a to film. Právě proto se studenti naší školy v rámci osvěty zúčastnili promítání psychologického dramatu Abstinent v kině Vlast, který se věnuje tématu alkoholismu. Film studenty vedl k zamyšlení o to víc, že protagonistou byl mladý chlapec v jejich věku.  Následující den PrimMaťáky ve škole čekaly besedy s odborníky z oblasti zdravého životního stylu.