Prezentace praxe

Studenti 4. ročníku v září ukončili souvislou praxi trvající 4 týdny. Po příchodu do školy je čekala závěrečná prezentace za přítomnosti vyučujících odborných předmětů, českého jazyka a anglického jazyka. Hodnocena byla vizuální stránka prezentace, schopnost efektivního vyjadřování, obsahová stránka i  závěrečný projev v anglickém jazyce. Jako diváci byli přítomni studenti 3. ročníku, kteří tak měli možnost získat vhled do toho, co je teprve čeká. V tomto školním roce plánujeme rozšířit portfolio firem, aby odpovídalo zájmům a kariérním cílům studentů 3. ročníku.