Prezentační dovednosti

Studenti 2. ročníků absolvovali workshop Podnikatelské fakulty v Karviné na téma Prezentační dovednosti. Ten byl prakticky orientovaný a poskytl žákům mnoho užitečných tipů a technik, jak efektivně komunikovat a zaujmout své publikum. 

Zvládnutí umění prezentace je nezbytné jak pro úspěšné absolvování školních úkolů, tak i pro budoucí profesní kariéru. Na naší škole jsme přesvědčeni, že pro studenty jsou prezentační dovednosti klíčové. Klademe na ně během studia důraz a jsou součástí i maturitní zkoušky, kde studenti porotě prezentují jimi vytvořené webové stránky, stavební projekt nebo zájezd. 

Workshop studenty zaujal a v mnohém také inspiroval.