Přijímací řízení AKTUÁLNĚ

Rozhodnutí o přijetí – nepřijetí

Po obdržení výsledků jednotné přijímací zkoušky /M+JČ/, které obdrží ředitelé SŠ z CERMATU dne 28. 4. 2022, provedeme celkové hodnocení ze všech částí přijímacích zkoušek.
Poté zveřejníme, nejpozději do dvou dnů, pořadí přijatých uchazečů pod jejich evidenčními čísly. Nepřijaté uchazeče budeme informovat způsobem, který je v souladu s vyhláškou.

Rozhodnutí je přímo vázáno na dosažené pořadí, které vychází ze splnění kritérií PŘ (celkový bodový zisk z obou zkoušek M a JČ + body za prospěch na ZŠ, zjevný zájem o studium) a. Zveřejnění přijatých uchazečů vám bude k dispozici na webu školy 1. 5. 2022. Nepřijatí uchazeči budou obesláni dopisem.

Převzetí rozhodnutí o přijetí, zápisový lístek a smlouva o studiu

Zápisový lístek doručí zákonný zástupce žáka do školy ve dnech od 2. 5. 2022 do 13. 5. 2022 v čase 7:30 h – 15:30 h. Současně bude projednána smlouva o vzdělávání a předáno rozhodnutí ŘŠ o přijetí ke studiu.