PrimMat pomáhá!

Naše škola PrimMat se rozhodla podpořit dětský kroužek programování a robotiky "Bunkr" a věnovala pro jeho potřeby PC vybavení. Tato iniciativa byla vedením kroužku velmi vítána. Jsme moc rádi, že naše vybavení umožní dětem rozvíjet se v tomto oboru. Možná se s těmito mladými nadšenci za pár let setkáme na naší škole PrimMat jako se studenty oboru Informační techlogie a aplikace.