PrimMaťáci navštívili Tepelnou elektrárnu v Třebovicích

Studenti pozemního stavitelství z 2. a 3. ročníku navštívili Tepelnou elektrárnu v Třebovicích. Během exkurze měli možnost sledovat každý krok výrobního procesu, od přípravy uhlí až po finální výrobu tepla a elektrické energie. Byli svědky vykládky uhlí, jeho mletí a následného spalování. Další zajímavou částí exkurze byla návštěva řídícího centra teplárny a elektrárny, kde se naši žáci dozvěděli, jak jsou tato zařízení řízená a monitorována, aby byla zajištěna bezpečná a spolehlivá dodávka tepla a elektrické energie do okolních oblastí.

Tato exkurze nejenže poskytla našim žákům spoustu technických znalostí a informací, ale také jim umožnila získat praktické zkušenosti a podněty pro jejich budoucí kariéru.