Přípravný kurz k přijímacím zkouškám z matematiky

Také v tomto školním roce plánujeme realizovat přípravný kurz k přijímacím zkouškám
z matematiky, pokud bude dostatečný počet zájemců. - Více informací.