Program iTrivio

Také v letošním školním roce budou PrimMaťáci zdarma při studiu využívat program iTrivio. Tento program, který je naší školou dlouhodobě podporován, studentům umožní nácvik typu testovacích úloh, se kterými se pak setkají v didaktických maturitních testech z českého jazyka, matematiky nebo angličtiny. ITrivio je možné využívat jak ve škole, tak externě.

Sami studenti mohou porovnávat své výsledky se spolužáky a vidět, jak si ve studiu vedou. Po dopsání testu, ihned získají zpětnou vazbu a poučí ze svých chyb. Učitelům program umožňuje mít přehled o tom, které učivo studentům dělá problémy a lépe tak cílí svou výuku a podporu.

Doufáme, že se iTrivio stane i pro nově příchozí studenty užitečným nástrojem a pomůže jim dosáhnout úspěchů ve vzdělávání.