Program prvních dvou dnů nového školního roku

Srdečně Vás zdravím na prahu školního roku 2022/23 a naše „ prvňáčky “ vítám mezi veselé a kamarádské  PrimMaťáky. Níže najdete informace k zahájení školního roku. 

 

Program pro první dva dny školního roku:

 

1. 9. 2022  - ČT - Zahájení školního vyučování - 1. školní den 

1. sraz všech studentů školy je v 8:00 hodin v kmenových třídách jednotlivých tříd 

2. pouze tento den můžete vstupovat do prostorů školy bez přezůvek!!!  

3. do budovy vcházíte bočním vchodem, ze dvora

  • 8:00 – 8:45 hodin -  zahájení školního roku; organizační a třídnické práce pod vedením třídního učitele/ změny údajů v matrice školy, seznámení s provozem školy 
  • do školy si doneste: (poznámkový sešit, psací potřeby) 
  • oficiální ukončení 1. školního dne bude 8:45 hodin 
  • potvrzení - v průběhu prvního dne obdržíte většinu potřebných potvrzení od třídních učitelů, ostatní obdržíte na sekretariátu školy /1. poschodí, p. Fajkusová /, i v následujících dnech si lze vyřizovat potřebná potvrzení 
  • učebnice – více v prvních hodinách – učebnice AJ, NJ jsou zajištěny, objednány 
  • s veškerými dotazy se vždy obracejte na tř. učitele, případně na kohokoli z pedagogických pracovníků včetně vedení školy

4. žáci prvního ročníku se účastní adaptačního pobytu

2. 9. 2022 - PÁ - 2. školní den - přezouváme se 

  • 8:00 – 9:35 hodin - třídnické práce – školní řád, provozní řád, třídní samospráva, PO, BOZP - (kmenové třídy) 
  • tento den již použijete přezůvky (a ty další pak pochopitelně také ) 
  • 9:45 – 11:30 hodin - výuka dle Rozvrhu hodin 2022/2023 pro všechny ročníky, viz BAKALÁŘI

 

Od 5. 9. 2022 -  PO  - výuka dle řádného rozvrhu hodin v plném rozsahu

 

Ve Frýdku – Místku dne 22. 8. 2022 Mgr. Eva Zykmundová

ředitelka školy