ŘEDITELSKÉ VOLNO

Vyhlášení ředitelského volna

V souladu s § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších
předpisů, vyhlašuje ředitelka školy z organizačních a provozních důvodů na den 30. 6.
2023 ředitelské volno.