ŘEDITELSKÉ VOLNO

Vyhlášení ředitelského volna
V souladu s § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších
předpisů, vyhlašuje ředitelka školy z organizačních důvodů na den 27. 9. 2021 ředitelské
volno.