Report z 1. termínu Dne otevřených dveří

Nadšení, úspěch, vlna zájmu, inspirativní prezentace, dotazy, diskuze... to byl náš Den otevřených dveří.

Otevřená brána, úsměvy všude kolem a vzrušené otázky v hlavách – to byl náš nedávný Den otevřených dveří. Naší prioritou bylo přivítat zájemce o studium a jejich rodiče v prostorách školy, aby mohli zažít jedinečnou atmosféru PrimMatu. Pestrý program nabídl návštěvníkům možnost nahlédnout do života naší školy. Učebny byly otevřené, plné života a energie. Žáci 9. ročníků měli příležitost setkat se s našimi pedagogy a dozvědět se více o výuce a aktivitách, které naše škola nabízí. Návštěvníci byli provázeni našimi studenty, kteří s nimi sdíleli své zkušenosti a nadšení ze školního prostředí.

Den otevřených dveří byl pro nás nejen o prezentaci toho, co nabízíme, ale také o vzájemné interakci s rodiči a budoucími studenty. 

Těšíme se na setkání s vámi, milí rodiče a žáci, během druhého termínu Dne otevřených dveří v pondělí 15. ledna, od 15,00 do 17,00 hodin.