Report z 2. termínu Dne otevřených dveří

V prostorách PrimMatu jsme v rámci 2. termínu Dne otevřených dveří srdečně přivítali zájemce o studium a jejich rodiče. Tento den nebyl jen o  nabídce studijních oborů, ale především o navázání interakce s rodiči a budoucími studenty. Program byl navržen tak, aby poskytl žákům 9. tříd autentický pohled do života naší školy. Návštěvníky provázeli studenti PrimMatu, sdíleli s nimi vlastní zkušenosti a odpovídali jim na otázky ze svého úhlu pohledu. Doufáme, že všichni přítomní si tento den užili a strávili na naší škole příjemné odpoledne. Přejeme hodně úspěchů u přijímacích zkoušek!