Seminář MS paktu nezaměstnanosti

Před Velikonocemi žáci 3. ročníku absolvovali školení v Ostravě, které organizoval MS pakt nezaměstnanosti. 

Celodenní seminář byl zaměřen na praktické dovednosti, které se budou studentům hodit nejen při hledání vhodné praxe, ale i brigády nebo budoucího zaměstnání.

Studenti se naučili nalézt své silné stránky, efektivně si sestavit životopis. Získali informace o důležitosti prvního dojmu, o správném vedení vstupního pohovoru. Zamysleli se nad tím, v jaké firmě by chtěli pracovat a kde vhodného zaměstnavatele najít.

Doufáme, že třeťáci získané vědomosti a dovednosti v plné míře brzy využijí!