Setkání rodičů přijatých uchazečů

Setkání rodičů přijatých uchazečů s vedením školy k zahájení školního roku 2023 – 2024

Vedení školy srdečně zve rodiče přijatých uchazečů k tradičnímu setkání, které se uskuteční dne 19. 6. 2023, tj. pondělí, v prostorách budovy PrimMat, 1. patro, učebna č. 9, P2.A, v čase pro uchazeče se zaměřením na cestovní ruch 15:15 hodin, pro uchazeče pozemního stavitelství a internetových služeb a aplikací v čase 15:45 hodin.

Program:

1. Představení vedení školy, třídního učitele

2. Informace o organizaci nového školního roku

3. Informace o učebnicích, zajištění objednávky odborné literatury pro výuku AJ, NJ, výuky MA

4. Informace o adaptačním pobytu žáků 1. ročníku

5. Diskuse

V případě, že se z pracovních nebo osobních důvodů nebudete moci setkání zúčastnit, výstupy z tohoto jednání budou zveřejněny na webu školy po této akci.

Těšíme se na setkání a děkujeme za přízeň, kterou jste projevili podáním přihlášky ke studiu na naši školu. Vaší důvěry si vážíme.

Mgr. Eva Zykmundová

ředitelka školy