Školní vzpomínková angličtina pod borovicí

Letní teploty přiměly vyučující i studenty naší školy hledat příjemnější prostředí pro výuku, než je školní budova. PrimMaťáci si zpestřili hodinu angličtiny tím, že se přesunuli na školní zahradu do stínu borovice. Venkovní prostředí vytvořilo uvolněnou atmosféru a radostnější zapojení žáků do výuky. Také přispělo ke kreativnímu pojetí výuky na naší škole.