Slavnostní předávání maturitního vysvědčení

Předávání maturitního vysvědčení třídám 4. A a 4.B bylo nezapomenutelným zážitkem, který v mnohých přítomných zanechá dlouhotrvající dojmy a vzpomínky. 

Po úvodním slovu třídních učitelů a paní ředitelky Evy Zykmundové si studenti připravili krátký kulturní program, který doplnil celkovou atmosféru slavnostního odpoledne. Poté následoval proslov z řad studentů, ve kterém zaznělo i upřímné poděkování učitelům a rodičům, kteří byli při této významné události přítomni.

Našim absolventům přejeme mnoho úspěchů a štěstí v jejich budoucí kariéře.