soutěž DUEL

Na Ekonomické fakultě VŠB-TUO se začátkem prosince konal již 9. ročník soutěže Duel pro studenty středních škol s ekonomickým zaměřením. Letos se soutěže zúčastnilo 14 středních škol a PrimMat byla mezi nimi. Studenti řešili v týmech zajímavé a aktuální situace spojené s financováním a propagací inovovaných výrobků fiktivní obchodní korporace. Otestovali si tak své schopnosti řešit reálné situace v oblasti účetnictví a daní, financí a ekonomiky. Vyzkoušeli si také práci v týmu a komunikaci s odborníky z praxe. Soutěž byla PrimMaťáky hodnocena jako přínosná a tuto zkušenost přivítali s nadšením.