Soutěž v mluveném projevu

Koncem dubna se na naší škole konala již tradiční soutěž v mluveném projevu na téma "Problém, který se týká i mě".  Žáci 1. ročníku změřili své řečnické dovednosti a do finále postoupilo 5 řečníků. Za nejlepšího rétora byl nakonec vyhlášen Phillip Bartecký s tématem Učení. Phillip vybojoval cenu diváků i poroty. 

Všem finalistům patří obdiv za to, že se se svými mnohdy osobními problémy nebáli vystoupit a veřejně je sdíleli.