Sportovní den

Sportovní akce jsou nedílnou součástí studentského života na naší škole. Ve fotbalovém a volejbalovém předvánočním turnaji se proti sobě postavili zástupci jednotlivých tříd, ostatní spolužáci jim vytvořili skvělou diváckou atmosféru. Sportovní duch pohltil nejen hráče, ale i všechny zúčastněné, a přispěl k posílení kolektivu celé školy. Vítězný pohár z fotbalu si odneslo družstvo z 3.A. Volejbal vyhrály studentky 1.A. Gratulujeme vítězům i všem účastníkům k úžasným výkonům!