Stavaři jdou s dobou

Přivítali jsme ve škole pana Ing. Michala Krause, Ph. D., který je vedoucím na Katedře stavebnictví Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích.

Jeho přednášku, která se týkala problematiky stavební fyziky, si poslechli stavaři 3. ročníku.

Studenti se dozvěděli zajímavosti o úniku tepla v konstrukci, nahlédli do problematiky požadavků pro budovy s nulovou spotřebou energie a seznámili se s možnostmi využití obnovitelných zdrojů pro potřeby bydlení.

Setkání bylo nejen příjemným zpestřením, ale přispělo k orientaci v problematice, která je vzhledem k energetické krizi nyní velice aktuální.