Stavaři z PrimMatu navštívili FAST VŠB

Dne 20. 10. studenti 3. a 4. ročníku oboru pozemního stavitelství navštívili Stavební fakultu VŠB v Ostravě. Ihned po příjezdu se zúčastnili spolu s řádnými studenty VŠB FAST přednášky ve velké aule na téma tepelných izolací staveb, která byla vedená doc. Daňkovou.

Následovala exkurze do laboratoří, kde si vyslechli zajímavý výklad vedoucího Katedry stavebních hmot a diagnostiky staveb doc. Bílka k aktuálním poznatkům v oblasti vysokopevnostních betonů, vláknobetonů a také informace o právě probíhajících výzkumných projektech. Studenti v rámci prezentace viděli i zkoušku pevnosti různých typů betonu.

Doufáme, že návštěva fakulty studenty zaujala a pomohla jim rozhodnout se, zda se i oni v budoucnu stanou řádnými studenty FAST VŠB.