Stolování a servírování v praxi

Studium hotelového provozu není pouze o teoretických znalostech. Jednou z praktických dovedností, která hraje klíčovou roli v hostinském průmyslu, je umění zakládání stolů. Není to pouze mechanický úkon, ale skutečné umění. Naši studenti oboru Hotelnictví a turismus se seznámili se základními pravidly stolničení a přesvědčili se, že správně složený ubrousek nejen dodává stolu elegantní vzhled, ale také ukazuje pozornost k detailům. Zakládání stolu vyžaduje jak technické know-how, tak kreativitu. PrimMaťáci mají možnost tuto dovednost zdokonalovat a rozvíjet již během studia.