Toulky Kroměříží

Krásný podzimní den prožili studenti 3. ročníku oboru cestovní ruch v Kroměříži. Jejich hlavním cílem byla unikátní Květná zahrada, která je v Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.  V tzv. hanáckých Athénách studenti zhlédli ještě okolí Arcibiskupského zámku a barokní rotundu s proslulým Foucaltovým kyvadlem.

Studenti byli z akce nadšeni a těší se na další toulky v rámci studovaného oboru.