Třídní schůzky rodičů 1. ročníků 2023/2024

V pondělí 18. 9. 2023 se budou v budově PrimMat konat třídní schůzky s rodiči nově přijatých žáků do 1. ročníku. 

Začátek třídních schůzek je v 15:30 h.