Úvodní třídní schůzky pro rodiče nově přijatých žáků 1. ročníku

Úvodní třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníku školního roku 2022/2023

Datum:    19. 9. 2022

Čas:           15:30 h

Místo:      PrimMat-Soukromá střední škola podnikatelská, přízemí budovy, kmenové třídy

Učebna: P1.A – učebna č. 5, třídní učitelka Ing. Yvetta Ficková

                    P1.B – učebna č. 4, třídní učitel Mgr. Tomáš Kopec


PROGRAM:

  • Zahájení, třídní učitel
  • Předání oproti podpisu přístupových dat  do systému BAKALÁŘI
  • Představení učitelského sboru
  • Organizační záležitosti

Předpokládaný konec: 16:15 h