večerní představení Divadla Aréna v Ostravě

PrimMaťáci navštívili večerní představení Divadla Aréna v Ostravě. Zhlédli hru Úplné zatmění, která reflektuje neobvyklý vztah mezi dvěma básníky A. Rimbaudem a P. Verlainem. Hra se zaměřovala na jejich komplikovaný vztah a jeho dopad na jejich životy a tvorbu.

Ve škole pak v hodině českého jazyka probíhala diskuze, kde studenti spolu s vyučujícím i navzájem sdíleli své dojmy z představení. Shodli se na tom, že Úplné zatmění bylo inspirativním zážitkem a poskytlo jim příležitost k rozšíření kulturního povědomí.