Veletrh cestovního ruchu Ostrava, Praha

Studentům oboru cestovní ruch se naskytla příležitost prozkoumat nabídku hotelů, cestovních kanceláří a turistických atrakcí na Veletrhu cestovního ruchu v Ostravě a veletrhu cestovního ruchu Holiday World v Praze.  V rámci veletrhů probíhaly různé workshopy, které studentům poskytly hlubší vhled do fungování turistického průmyslu a nových trendů v oboru, měli příležitost prozkoumat širokou škálu dovolenkových nabídek, které poskytují cestovní agentury a turistické společnosti z celého světa. Neméně zajímavé byly také prezentace gastro firem. Studenti se dozvěděli mnoho nového o spojení gastronomie s cestovním ruchem.  Tyto novinky a inovace jim bezesporu poslouží při jejich přípravě na budoucí povolání v cestovním ruchu a hotelnictví a přinesou jim konkurenční výhodu na trhu práce.

Kromě toho probíhal souběžně na Černé louce i Veletrh knihy, který nabízel bohatý výběr beletrie, odborné literatury a průvodců. Zvlášť zajímavou součástí tohoto veletrhu byla nabídka bedekrů, které poskytují cestovatelům informace o zajímavých místech, historii a kultuře destinací.