Vyhlášení ředitelského volna

V souladu s § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších
předpisů, vyhlašuje ředitelka školy z organizačních důvodů na den 21. a 22. 12. 2021
ředitelské volno
.